สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘ขึ้นต้นด้วย ณ ด ต ถ ท’

ถึงพริกถึงขิง

 

สำนวนสุภาษิต “ ถึงพริกถึงขิง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการโต้ตอบที่รุนแรงของทั้งสองฝ่าย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เกลื้อจิ้มเกลือ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทรัพย์ในดิน สินในน้ํา

 

สำนวนสุภาษิต “ ทรัพย์ในดิน สินในน้ํา ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทองไม่รู้ร้อน

 

สำนวนสุภาษิต  “ ทองไม่รู้ร้อน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง อยู่เฉย นิ่งเฉยไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน กับเรื่องที่เกิดขึ้น ทำตัวเฉยเงียบ ไม่ร้อนใจใดๆทั้งสิ้น โดยส่วนมากมักนำไปใช้เมื่อต้องการตัดพ้อคนที่มีนิสัยไม่สนใจใคร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตักน้ำรดหัวตอ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทุบหม้อข้าวตัวเอง

 

สำนวนสุภาษิต ” ทุบหม้อข้าวตัวเอง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง การทำลายอาชีพตัวเอง,  การที่บอกวิธีหาเงินหรือความลัพธ์ทางธุรกิจของตนให้ผู้อื่นทราบ  ซึ่งต่อไปภายภาคหน้าอาจส่งผลให้กับผู้ที่บอกวิธีหาเงินหรือความลับทางธุรกิจไปนั้น อาจจะไม่สามารถนำวิธีนั้นกลับมาหาประโยชน์ได้อีกต่อไป สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 3 of 3 « 1  2  3 
advertisement