สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘ขึ้นต้นด้วย ธ น บ ป ผ’

ผงเข้าตาตนเอง

 

สำนวน คำพังเพย : ” ผงเข้าตาตนเอง ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึงผู้ที่เก่งในการแก้ปัญหาให้คนอื่นๆ แต่เมื่อตนเองเกิดมีปัญหากลับแก้ปัญหาของตนไม่ได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 5 of 5 « 1  2  3  4  5 
advertisement