สิบคนเข้าไม่เท่าคนหนึ่งออก

 

สํานวนสุภาษิต : ” สิบคนเข้าไม่เท่าคนหนึ่งออก ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่มาทำงานใหม่ที่ยังด้อยประสบการณ์ ถึงแม้ว่าจะรับเข้ามาทำงานหลายคน แต่ก็ยังมีความสามารถเทียบเท่าคนเก่าเพียงคนเดียวที่ลาออกไปไม่ได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง

 

สำนวนสุภาษิต ” สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการเป็นพ่อค้า ทำอาชีพค้าขายนั้น สู้รับราชการขุนนางหรือข้าราชการไม่ได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เจ้าคนนายคน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สิบเบี้ยใกล้มือ

 

คำพังเพย ” สิบเบี้ยใกล้มือ ” ความหมายของคำพังเพยนี้ หมายถึง ไม่ว่าอะไรก็ตามถึงจะมีค่าไม่มาก แต่แน่ใจว่าต้องได้มาแน่ๆ ดีกว่าการไปคาดหวังสิ่งที่ที่มีค่ามาก แต่มีความไม่แน่นอนว่าจะได้มาหรือไม่

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สีซอให้ควายฟัง

 

สำนวนสุภาษิต ” สีซอให้ควายฟัง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟัง หรือฟังแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ทำให้ผู้สอoนั้นเสียเวลาเปล่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

 

สํานวนสุภาษิต “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” ความหมายของสํานวนสุภาษิตนี้ : หมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นอย่างมาก ก็อาจจะพลาดท่าหรือทำผิดพลาดได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สุกเอาเผากิน

 

สำนวนสุภาษิต ” สุกเอาเผากิน ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงทำแค่ให้เสร็จๆ ให้พ้นๆ ไป ทำอย่างลวกๆโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่ออกมาว่าดีหรือไม่ สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : ผักชีโรยหน้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หญ้าปากคอก

 

สำนวนสุภาษิต ” หญ้าปากคอก ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงเรื่องง่ายๆที่คิดไม่ถึง , สิ่งของที่มีอยู่ดาษดื่นจนถูกมองข้ามไปไม่แยแสแลเหลียว สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : ใกล้เกลือกินด่าง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หนักก็เอาเบาก็สู้

 

สำนวนสุภาษิต ” หนักก็เอาเบาก็สู้ ” หรือ ” หนักเอาเบาสู้ ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงอดทน ขยันทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : มีน้ำอดน้ำทน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หนามแหลมบ่มีคนเสี้ยม

 

คำพังเพย :  ” หนามแหลมบ่มีคนเสี้ยม ” ความหมายคำพังเพยนี้ หมายถึงคนที่มีพรสวรรค์ สติปัญญาดี มีความสามารถสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีผู้สอนเลยก็เป็นได้ หรือหมายถึงคนที่มาจากตระกูลที่ดี ตัวบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่ดีไปด้วย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หนีเสือปะจระเข้

 

สำนวนสุภาษิต ” หนีเสือปะจระเข้ ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงหนีอันตรายอย่างหนึ่งแล้วไปเจอกับอันตรายอีกอย่างหนึ่ง สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 21 of 31  « First  ... « 19  20  21  22  23 » ...  Last » 
advertisement