หน้าไหว้หลังหลอก

 

สำนวนสุภาษิต ” หน้าไหว้หลังหลอก ” ความหมาย สำนวนนี้หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกขณะอยู่ต่อหน้าจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง(ดี)แต่พอลับหลังไปแล้วจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง(ไม่ดี)

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมากัดอย่ากัดหมา

 

สำนวนสุภาษิต ” หมากัดอย่ากัดหมา ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงอย่าไปโต้ตอบทะเลาะกับคนพาลสันดานหยาบ หรือคนที่มีระดับต่ำกว่า เพราะจะทำให้ตนเองเสียหาย เสียชื่อเสียง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : อย่าเอาพิมเสน ไปแลกกับเกลือ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมาหวงก้าง

 

สำนวนสุภาษิต ” หมาหวงก้าง ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่หวงสิ่งของที่ตนไม่ได้ประโยชน์หรือไม่มีสิทธิ์ในของสิ่งนั้น สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : หมาในรางหญ้า , มดแดงเฝ้าม่วง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมาเห็นข้าวเปลือก

 

สำนวนสุภาษิต ” หมาเห็นข้าวเปลือก ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มองเห็นของดีมีประโยชน์ แต่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หมาเห่าเครื่องบิน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมาเห่าใบตองแห้ง

 

คำพังเพย “หมาเห่าใบตองแห้ง” ความหมายของสํานวน คำพังเพยนี้ : หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ พูดโอ้อวดว่าตัวเองเก่ง แต่ที่จริงกลับเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมาเห่าไม่กัด

 

สำนวน คำพังเพย ” หมาเห่าไม่กัด ” ความหมายของสำนวน คำพังเพยนี้ : หมายถึงคนที่โอ้อวดว่าตนเก่ง หรือปากเก่ง แต่พอเอาเข้าจริงก็หวาดกลัวไม่กล้าที่จะเผชิญหน้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมาในรางหญ้า

 

สำนวนสุภาษิต ” หมาในรางหญ้า ” , ”  สุนัขในรางหญ้า ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่หวงในสิ่งที่ตนไม่ได้ใช้ประโยชน์ สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : หมาหวงก้าง , มดแดงแฝงพวงมะม่วง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

 

สํานวนสุภาษิต ” หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ” ความหมายของสํานวนสุภาษิตนี้ : อย่าเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม หรือการกระทําของผู้อืน ซึ่งเขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หว่านพืชหวังผล

 

สำนวนสุภาษิต ” หว่านพืชหวังผล ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการทำอะไรที่ไม่ได้ทำให้เปล่าๆ  ลงทุนลงแรงลงไปก็เพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทำนาบนหลังคน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

 

สำนวนสุภาษิต ” หักด้ามพร้าด้วยเข่า ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการไม่รู้จักประมาณตน การกระทำการโดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน ย่อมจะส่งผลเสียย้อนกลับมา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 22 of 31  « First  ... « 20  21  22  23  24 » ...  Last » 
advertisement