ค้าค้นหา ‘ทำความชั่ว’

วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น

 

สำนวนสุภาษิต ” วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงสามารถกระทำความชั่วได้ไม่มีเว้นแม้กระทั่งวันพระซึ่งเป็นวันที่ควรละการทำชั่ว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ก่อกรรมทำเข็ญ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

กินปูนร้อนท้อง

 

สำนวนสุภาษิต ” กินปูนร้อนท้อง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อกระทำความผิดแล้วกลัวว่าคนอื่นจะจับได้ว่าตนได้กระทำความผิดไว้ โดยแสดงอาการมีพิรุธ แสดงอาการเดือดร้อนออกมาให้เห็นเอง ซึ่งถ้านิ่งไว้ก็ไม่มีใครรู้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตีตนไปก่อนไข้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement