กันไว้ดีกว่าแก้

   

สำนวนสุภาษิต ” กันไว้ดีกว่าแก้ “

สุภาษิต

ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึง รู้จักหาวิธีป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าปล่อยให้เหตุร้ายเกิดแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้

สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : ตัดไฟแต่ต้นลม

ตัวอย่าง
วิไลถือสุภาษิตที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้ แม้ว่าบ้านของวิไลจะอยู่ใจกลางเมืองไม่ไกลจากป้อมตำรวจ แต่เธอก็ไม่ประมาท ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เธอจะสำรวจดูว่าหน้าต่างประตูล็อคดีหรือยัง และเธอก็ตั้งหมายเลขฉุกเฉินให้สามารถโทรออกได้สะดวกที่สุด

 

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement