ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

   

สำนวนสุภาษิต ” ความรู้ต้องคู่คุณธรรม ”

สุภาษิต

ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มีการศึกษาดีควรจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปจึงจะเป็นผลดี

สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : ไก่สงวนขน คนสงวนชื่อ

ตัวอย่าง

สมชายหัวหน้างานนึกชื่นชมพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาในใจว่านอกจากจะมีการศึกษาดี ให้ทำงานอะไรก็สามารถทำได้สำเร็จลุล่วงแล้ว ยังเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สอนงานให้พนักงานคนอื่นๆ ด้วยความเมตตาไม่ด่าทอ แบบนี้หละที่เรียกว่า “ ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement