ชักซุงตามขวาง

   

สำนวนสุภาษิต ” ชักซุงตามขวาง ”

สุภาษิต

ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงการทำอะไรที่ไม่ถูกวิธี ย่อมได้รับความยากำบาก  หรือการขัดขวางผู้ที่มีอำนาจย่อมได้รับความเดือดร้อน

สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

ที่มาของสำนวนสุภาษิต : ในอดีตมีการทำอาชีพตัดไม้ เวลาชักซุงหรือลากซุงก็จะผูกเชือกที่ปลายแล้วชักหรือลากตามความยาวของท่อนซุง เพราะสามารถชักหรือลากซุงไปในที่แคบๆได้ อีกทั้งยังลดแรงเสียดทานระหว่างซุงกับพื้นอีกด้วย

ตัวอย่าง

ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง จะต้องทำการใส่วัตถุดิบในสองช่วงการผลิต แต่ในวันนั้นพนักงานที่ควบคุมคนใหม่ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทำให้สินค้าที่ได้ไม่ตรงตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้บริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement