ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

   

สำนวนสุภาษิต ” ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ”

ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มีอำนาจบารมีทัดเทียมกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะว่าต่างก็จะแข่งรัศมีต่อกัน

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : จระเข้สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ที่มาของสํานวน :  คำว่า “ ราชสีห์ ” ในที่นี้หมายถึง“สิงโต”  ซึ่งเป็นเจ้าป่า โดยธรรมชาติสิงโตเป็นสัตว์ที่มีอำนาจ สัตว์อื่นต่างก็เกรงกลัว และในสถานที่หนึ่งๆหรือบริเวณป่าหนึ่งๆ จะมีสิงโตผู้มีอำนาจควบคุมเพียงตัวเดียว

ตัวอย่าง

ในบริษัทที่ฉันทำงานอยู่มีกรรมการใหญ่อยู่สองฝ่าย ถ้าหากจะต้องมีเรื่องให้สองฝ่ายอนุมัติ ก็จะเกิดปัญหาขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ่อยๆ ทำงานงานล่าช้า

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement