รีดนาทาเร้น

   

สำนวนสุภาษิต ” รีดนาทาเน้น ” ,  ” รีดนาทาเร้น ”

รีดนาทาเร้น

 

ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงขู่เข็ญเอาทรัพย์สินจากคนที่ยากจน หรือเคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ

สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : รีดเลือดกับปู

ที่มาของสำนวน : ไม่ทราบที่มาแน่ชัด แต่คาดว่าสำนวนนี้น่าจะมาจากการที่ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

ตัวอย่าง

- ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมนการรีดนาทาเร้นจากโจรผู้ร้ายไม่ไหว จึงต้องอพยพมายังประเทศของเรา

- นี่พวกคุณ ! การรีดนาทาเน้นเด็กให้ทำงานหนักเป็นสิ่งไม่ดี และผิดกฎหมายนะ

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement