อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้

   

สำนวนสุภาษิต ” อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ ”

อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าหากไม่ใช่หน้าที่ของเรา ก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว หรือไปจัดการ เพราะอาจจะทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนได้

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : แกว่งเท้าหาเสี้ยน

ที่มาของสํานวน  :  คำว่า “ รัน ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  แปลว่า  “ ตี “  สำนวนสุภาษิตนี้เปรียบเปรยถึง การนำไม้สั้นๆไปรันอุจจาระ(ขี้) ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์อันใด และยังมีความเสี่ยง อาจจะทำเลอะเปรอะเปื้อนได้

ตัวอย่าง

การที่เราไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ซึ่งไม่ได้เป็นญาติสนิทมิตรสหายของเรา ก็เหมือนกับการเอาไม้สั้นไปรันขี้

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement