เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

   

สำนวน คำพังเพย : ” เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ”

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึง ผู้ที่ทำดี หรือสัญญาอะไรไว้แต่แรก จนเป็นที่เชื่อถือแล้ว แต่ภายหลังกลับทำความชั่วลบล้างความดีที่ตนได้ทำไว้ หรือไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรก


สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน
: หน้ามือเป็นหลังมือ, กลืนน้ําลายตัวเอง

ที่มาของสํานวน : ในสำนวนนี้ คนสมัยก่อนได้ นำ ‘ มือ ‘ มาเปรียบเปรยถึงการทำสิ่งที่ดี และ ‘เท้า’ เปรียบเปรยสิ่งที่ไม่ดี ส่วนคำว่า ‘เขียน’ เป็นตัวแทนของการสร้าง และคำว่า ‘ลบ’ คือการลบล้างหรือทำลาย จึงเกิดเป็นสำนวน ” เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ”

ข้อสังเกต : สำนวนนี้บางทีบางทีคนจะเรียกว่า “เขียนด้วยมือ ลบด้วยตีน” ใช้ในเชิงต่อว่า เสียดสี

ตัวอย่างประโยคและการนำไปใช้งาน :
- ศรีสุดาเคยให้สัญญาไว้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนว่าตนจะไม่ยอมถอนตัวหรือลาออกจนกว่างานชิ้นนี้จะเสร็จ แต่พอศรีสุดาเจอตำแหน่งงานใหม่ที่เงินเดือนสูงกว่า เธอก็ลาออกทันที แบบนี้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ” เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ”

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement