หญ้าปากคอก

   

สำนวนสุภาษิต ” หญ้าปากคอก ”

หญ้าปากคอก

ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงเรื่องง่ายๆที่คิดไม่ถึง , สิ่งของที่มีอยู่ดาษดื่นจนถูกมองข้ามไปไม่แยแสแลเหลียว

สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : ใกล้เกลือกินด่าง

ที่มาของสำนวนสุภาษิต : โดยธรรมชาติวัวควายมักชอบแทะเล็มหญ้า โดยพยายามจะยื่นคอออกนอกคอกไปให้ไกลมากที่สุด เพื่อจะใช้ลิ้นตวัดหญ้าที่อยู่ไกลๆเข้าปาก  ทั้งๆ ที่ใกล้ๆ กับคอกยังมีหญ้าสวยๆ ให้เลือกกินตั้งมากมาย แต่วัวควายกลับมองข้าม ไม่สนใจ ดังนั้นพฤติกรรมของวัวควายจึงถูกนำมาใช้เป็นสำนวนที่เปรียบเปรยถึงสิ่งที่ถูกมองข้าม หรือเรื่องง่ายๆที่คิดไม่ถึง

ตัวอย่าง

การออกกำลังกายนั้นทำได้ง่ายๆ เช่น การเดิน การทำงานบ้าน  แต่ทุกวันนี้ผู้คนนิยมขับรถเพื่อไปออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายต่างๆ ซึ่งคิดไปว่าการออกกำลังกายจะต้องมีอุปกรณ์หลายรูปแบบ

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement