สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘สำนวน สุภาษิต คำพังเพย’

นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

 

สำนวน คำพังเพย : ” นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น ” ความหมาย : สำนวน คำพังเพยนี้หมายถึงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ มักใช้เป็นข้ออ้างเวลาไม่อยากรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ถ่มน้ำลายรดฟ้า

 

สำนวนสุภาษิต : ” ถ่มน้ำลายรดฟ้า ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการคิดร้ายหรือดูหมิ่นสิ่งที่สูงกว่าตน ทำให้ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 

สำนวนสุภาษิต ” รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงตนเองทำผิดพลาดแต่กลับไปโทษผู้อื่นว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ขี้ราดโทษล่อง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เงียบเป็นเป่าสาก

 

สำนวนไทย ” เงียบเป็นเป่าสาก ” ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่มีใครพูดอะไร เงียบสนิท ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆ มักใช้ในสถานการณ์ที่มีคนถามไป แต่ไม่มีใครคนใดตอบกลับมา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เงียบเหมือนป่าช้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตกกระไดพลอยโจน

 

สำนวน คำพังเพย ” ตกกระไดพลอยโจน ” ความหมาย : สํานวน คำพังเพยนี้ หมายถึงจําเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่มีทางเลี่ยง เมื่อพลาดไปแล้วก็ยอมเลยตามเลยเพื่อไม่ให้เสียเชิง และมักจะสื่อไปในทางที่มีผลกระทบไม่ดีเกิดขึ้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ปลาติดหลังแห, ตามน้ำ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 31 of 31  « First  ... « 27  28  29  30  31 
advertisement