สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘สำนวน สุภาษิต คำพังเพย’

ตัดไฟแต่ต้นลม

 

สำนวนสุภาษิต   ” ตัดไฟแต่ต้นลม ” , ” ตัดไฟหัวลม ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงแก้ปัญหาที่สาเหตุเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องบานปลาย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กันไว้ดีกว่าแก้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตัดหางปล่อยวัด

 

สำนวนสุภาษิต “ ตัดหางปล่อยวัด ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงตัดสายสัมพันธ์ ไม่ขอยุ่งเกี่ยว ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตัดเป็นตัดตาย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตาบอดได้แว่น

 

สำนวนสุภาษิต  ” ตาบอดได้แว่น ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการได้สิ่งที่มีค่า แต่กลับเป็นสิ่งที่คนได้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับตนเองได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  หัวล้านได้หวี

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตามใจปากจะลำบากท้อง

 

สำนวนสุภาษิต “ ตามใจปากจะลำบากท้อง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเห็นแก่กินมักจะเดือดร้อน  กินอะไรหรือทำอะไรตามใจตัวเอง  อาจทำให้ลำบากในภายหลังได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตามใจปากมากหนี้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

 

สำนวนสุภาษิต “ ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง “ ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง พูดจาว่ากล่าวไปทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือตำหนิในสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยยังทำไม่เสร็จสิ้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ติเรือทั้งโกลน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ติเรือทั้งโกลน

 

สำนวนสุภาษิต ” ติเรือทั้งโกลน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงตำหนิงานหรือของที่ทำ ทั้งๆที่งานนั้นเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานหรือทำไปได้เพียงเล็กน้อย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตีตนไปก่อนไข้

 

สำนวนสุภาษิต  ” ตีตนไปก่อนไข้ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง การวิตกกังวลหรือแสดงอาการกลัวไปก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิด ทั้งๆเหตุการณ์นั้นๆอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กระต่ายตื่นตูม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตีปลาหน้าไซ

 

สำนวนสุภาษิต “ ตีปลาหน้าไซ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง พูดหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้งานหรือกิจการของผู้อื่นที่กำลังรุ่งเรืองได้รับความเสียหาย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ชักใบให้เรือเสีย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เต่าใหญ่ไข่กลบ

 

สำนวนสุภาษิต ” เต่าใหญ่ไข่กลบ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการที่ทำอะไรลงไปแล้วพยายามจะกลบเกลื่อนปิดบังความผิดไม่ให้คนอื่นไดรับทราบ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ถอยหลังเข้าคลอง

 

สำนวนสุภาษิต  “ ถอยหลังเข้าคลอง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงหวนกลับไปหาแบบเดิม หรือ ถอยหลังตกต่ำไปจากเดิม  ไม่พัฒนาแล้วแถมยังตกต่ำลงเรื่อยๆ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : จมปลัก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 9 of 32  « First  ... « 7  8  9  10  11 » ...  Last » 
advertisement