สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘ขึ้นต้นด้วย ณ ด ต ถ ท’

ถึงพริกถึงขิง

 

สำนวนสุภาษิต “ ถึงพริกถึงขิง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการโต้ตอบที่รุนแรงของทั้งสองฝ่าย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เกลื้อจิ้มเกลือ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทรัพย์ในดิน สินในน้ํา

 

สำนวนสุภาษิต “ ทรัพย์ในดิน สินในน้ํา ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทองไม่รู้ร้อน

 

สำนวนสุภาษิต  “ ทองไม่รู้ร้อน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง อยู่เฉย นิ่งเฉยไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน กับเรื่องที่เกิดขึ้น ทำตัวเฉยเงียบ ไม่ร้อนใจใดๆทั้งสิ้น โดยส่วนมากมักนำไปใช้เมื่อต้องการตัดพ้อคนที่มีนิสัยไม่สนใจใคร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตักน้ำรดหัวตอ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทุบหม้อข้าวตัวเอง

 

สำนวนสุภาษิต ” ทุบหม้อข้าวตัวเอง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง การทำลายอาชีพตัวเอง,  การที่บอกวิธีหาเงินหรือความลัพธ์ทางธุรกิจของตนให้ผู้อื่นทราบ  ซึ่งต่อไปภายภาคหน้าอาจส่งผลให้กับผู้ที่บอกวิธีหาเงินหรือความลับทางธุรกิจไปนั้น อาจจะไม่สามารถนำวิธีนั้นกลับมาหาประโยชน์ได้อีกต่อไป สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตาเป็นสับปะรด

 

สำนวน ” ตาเป็นสับปะรด ” ความหมาย สํานวนนี้หมายถึง ผู้ที่มีพรรคพวกจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นั้นๆ คอยรายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆ หรือคอยสังเกตการณ์สิ่งที่ต้องการให้ติดตาม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตีงูให้หลังหัก

 

สำนวนสุภาษิต : ” ตีงูให้หลังหัก ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง การจะกำจัดศัตรูต้องทำให้เด็ดขาด อย่าลังเลทำครึ่งๆกลางๆ ไม่เช่นนั้นในภายภาคหน้าจะโดนศัตรูกลับมาทำร้ายเราได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตีงูให้กากิน

 

สำนวนสุภาษิต : ” ตีงูให้กากิน ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง การลงทุนลงแรงเพื่อทำอะไรบางอย่าง แต่ตนเองไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ กลับต้องปล่อยให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ไป

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทำนาบนหลังคน

 

สำนวน คำพังเพย : ” ทำนาบนหลังคน ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบแสวงหาหาผลประโยชน์จากผู้อื่น โดยใช้วิธีเบียดเบียนและขาดความมีมนุษยธรรม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา

 

สำนวน สุภาษิต ” ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการจะทำอะไรก็ให้ทบทวนดูความสามารถตนเองก่อน ในปัจจุบันสำนวนสุภาษิตนี้มักใช้ในเชิงดูถูกผู้อื่นที่ต่ำต้อยกว่า ว่าไม่เจียมตัว เช่น การดูถูกผู้ชายที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าที่ไปชอบหญิงที่มีฐานะดีกว่า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ถ่านไฟเก่า

 

สำนวนไทย : ” ถ่านไฟเก่า ” ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึงการที่คู่รักเก่า เมือได้เลิกลากันไป แล้วได้กลับมาพบกันใหม่ ก็มีโอกาสที่จะกลับมาคบกันอีกครั้ง เพราะเคยมีความผูกพันธ์กัน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 3 of 4 « 1  2  3  4 »
advertisement