สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘ขึ้นต้นด้วย ษ ส ห ฬ อ ฮ’

อัฐยายซื้อขนมยาย

 

สำนวนสุภาษิต ” อัฐยายซื้อขนมยาย ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการได้รับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากผู้หนึ่งผู้ใด แล้วนำสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ได้มา มาใช้หาผลประโยชน์กับผู้นั้น โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนอะไร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทำนาบนหลังคน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

 

สำนวนสุภาษิต ” หักด้ามพร้าด้วยเข่า ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการไม่รู้จักประมาณตน การกระทำการโดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน ย่อมจะส่งผลเสียย้อนกลับมา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สีซอให้ควายฟัง

 

สำนวนสุภาษิต ” สีซอให้ควายฟัง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟัง หรือฟังแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ทำให้ผู้สอoนั้นเสียเวลาเปล่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

 

สำนวนสุภาษิต “  เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเห็นคนอื่นซึ่งมีฐานะ มีอำนาจ ทำอะไรที่ใหญ่โต ตนเองก็ทำเหมือนกับคนๆนั้น ทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถเพียงพอ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เหยียบเต่าเต็มตีน

 

สำนวนสุภาษิต “  เหยียบเต่าเต็มตีน ” หรือ “ เหยียบเต่าสองตีน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงจะทำอะไรก็ต้องมีความรอบคอบ มั่นคงหนักแน่น เพื่อไม่ให้งานที่ทำมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หาเลือดกับปู

 

สำนวนสุภาษิต ” หาเลือดกับปู ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถจะให้สิ่งที่ต้องการได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หนวดเต่า เขากระต่าย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สาวไส้ให้กากิน

 

สำนวนสุภาษิต ” สาวไส้ให้กากิน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการนำความลับหรือเรื่องไม่ดี ไปบอกให้คนอื่นรู้ มักเป็นตอนที่สองฝ่ายทะเลาะกัน ต่างฝ่ายต่างก็แฉเรื่องไม่ดีของกันและกัน ทำให้คนอื่นที่ฟังอยู่ล่วงรู้ความลับ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ไฟในอย่านําออก ไฟนอกอย่านําเข้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สอนหนังสือสังฆราช

 

สำนวนสุภาษิต ” สอนหนังสือสังฆราช ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการไปสั่งสอนผู้ที่มีความชำนาญมากอยู่แล้ว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  สอนจระเข้ว่ายน้ำ แต่สำนวน “ สอนหนังสือสังฆราช ” จะสื่อถึงการสอนสิ่งที่ดีงาม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เออออห่อหมก

 

สำนวนสุภาษิต ” เออออห่อหมก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการเห็นด้วยตามๆ กันไปกับคนอื่นๆ สำนวนนี้ใช้ในเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน ทำให้คนส่วนน้อยที่เหลืออยู่ต้องตัดสินใจไปตามคนส่วนใหญ่ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หัวล้านนอกครู

 

สำนวนสุภาษิต ” หัวล้านนอกครู ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติผิดแผกไปจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือแบบแผนที่นิยมกันมา หรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของครูอาจารย์จนทำให้เกิดความเดือดร้อน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตักน้ำรดหัวตอ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 4 of 7  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last » 
advertisement