ค้าค้นหา ‘กังวล’

ตีตนไปก่อนไข้

 

สำนวนสุภาษิต  ” ตีตนไปก่อนไข้ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง การวิตกกังวลหรือแสดงอาการกลัวไปก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิด ทั้งๆเหตุการณ์นั้นๆอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กระต่ายตื่นตูม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement