ค้าค้นหา ‘ชู้สาว’

สมภารกินไก่วัด

 

สำนวนสุภาษิต ” สมภารกินไก่วัด ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้มักใช้ในทางชู้สาวหมายถึงชายที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหญิงสาว แล้วไปมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับหญิงที่เป็นลูกน้องของตน หรือชายที่เป็นใหญ่ในบ้าน แต่มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับบุคคลที่อยู่ในบ้านของตน เช่น สาวใช้ หลานสาวภรรยา เป็นต้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : วัวแก่กินหญ้าอ่อน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

กินที่ลับขับที่แจ้ง

 

สำนวนสุภาษิต  ” กินที่ลับขับที่แจ้ง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการได้ประโยชน์กันในที่ลับไม่มีใครรู้ แต่ต่อมามีเหตุขัดข้องกัน จึงนำเรื่องที่เคยทำ(ในที่ลับ ไม่มีใครรู้) นั้น มาเปิดเผยให้หลายๆคนได้รับรู้ สำนวนนี้มักใช้ในเชิงชู้สาว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กินที่ลับไขที่แจ้ง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น

 

สำนวนไทย : ” พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น ” ความหมาย : สํานวนนี้ หมายถึง แม้ว่าจะมีความพร้อมแต่ก็สายเกินไปที่จะคว้าโอกาสนั้นๆไว้ได้ สำนวนนี้มักใช้ในเชิงพบรักเมื่อสายไป ซึงหมายถึงชายที่เผอิญพบกับผู้หญิงที่ถูกใจ แต่ตนเองนั้นมีครอบครัวหรือว่าสูงวัยมากแล้ว ทำให้ไม่สามารถจะเป็นคู่ครองกันได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement