ค้าค้นหา ‘ตื่นเต้น’

กระดี่ได้น้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” กระดี่ได้น้ำ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงอาการของคนที่ดีอกดีใจสุดๆ หรือตื่นเต้นมากๆ  จนทำให้แสดงอาการออกนอกหน้า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์เหล่านั้นได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ดีใจจนเนื้อเต้น

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement