ค้าค้นหา ‘ทำให้เสียหาย’

ตีปลาหน้าไซ

 

สำนวนสุภาษิต “ ตีปลาหน้าไซ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง พูดหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้งานหรือกิจการของผู้อื่นที่กำลังรุ่งเรืองได้รับความเสียหาย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ชักใบให้เรือเสีย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement