ค้าค้นหา ‘ปัญหา’

ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

 

สำนวนสุภาษิต ” ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเกิดเรื่องราวที่เดือนร้อนขึ้นมาซึ่งยังแก้ไขไม่ทันเสร็จ ก็มีปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันเกิดขึ้นมาอีกปัญหานึง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ผีซ้ำด้ำพลอย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เส้นผมบังภูเขา

 

สำนวนสุภาษิต ” เส้นผมบังภูเขา ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการมองข้ามสิ่งที่ไม่น่าจะมองข้าม หรือเรื่องง่ายๆที่เรานึกไม่ถึง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หญ้าปากคอก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ผงเข้าตาตนเอง

 

สำนวน คำพังเพย : ” ผงเข้าตาตนเอง ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึงผู้ที่เก่งในการแก้ปัญหาให้คนอื่นๆ แต่เมื่อตนเองเกิดมีปัญหากลับแก้ปัญหาของตนไม่ได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement