ค้าค้นหา ‘พอเพียง’

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

 

สำนวนสุภาษิต  “ นกน้อยทำรังแต่พอตัว ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง คนเราควรจะทำสิ่งต่างๆตามอัตภาพ ให้พอเหมาะพอสมควรกับฐานะของตน ไม่ควรกระทำเกินฐานะ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เจียมเนื้อเจียมตัว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement