ค้าค้นหา ‘สุภาษิตสอนใจ’

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

 

สำนวนสุภาษิต “ รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้ความหมายถึง หากต้องการให้รักยืนยาวก็ให้ตัดความอาฆาตพยาบาทออก แต่หากสั่งสมไว้แต่ความอาฆาตพยาบาทความรักนั้นก็จะจบลงในช่วงเวลาสั้นๆ สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เรียนผูกต้องเรียนแก้

 

สำนวนสุภาษิต “ เรียนผูกต้องเรียนแก้ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้ความหมายถึงรู้จักก่อให้เกิดหรือสร้างปัญหาขึ้นมา ก็ต้องรู้จักวิธีแก้ไข สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

อาบน้ำร้อนมาก่อน

 

สำนวนสุภาษิต ” อาบน้ำร้อนมาก่อน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ใหญ่หรือผู้ที่เกิดก่อนย่อมมีประสบการณ์มากกว่าเด็กๆหรือผู้ที่เกิดทีหลัง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

อ้อยเข้าปากช้าง

 

สำนวนสุภาษิต ” อ้อยเข้าปากช้าง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อสิ่งของหรือประโยชน์อันใดตกอยู่ในมือใครแล้ว ผู้นั้นจะไม่ยอมปล่อยให้ใครง่ายๆ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เนื้อเข้าปากเสือ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ไว้ใจทาง วางใจคน จนใจเอง

 

สำนวนสุภาษิต ” ไว้ใจทาง วางใจคน จนใจเอง ” หรือ ” อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอาจจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนได้ หรือไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

 

สำนวนสุภาษิต ” ให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัว ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึง ทำอะไรไม่ดีไว้กับผู้อื่น สิ่งนั้นก็จะย้อนมาเกิดกับเราเหมือนกัน สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว , กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนอง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หาเหาใส่หัว

 

สำนวนสุภาษิต ” หาเหาใส่หัว “ ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้ความหมายถึงนำพาปัญหาเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตนเอง ทั้งๆที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของตน แต่เข้าไปยุ่งจึงต้องเดือดร้อน สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : แกว่งเท้าหาเสี้ยน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หนักก็เอาเบาก็สู้

 

สำนวนสุภาษิต ” หนักก็เอาเบาก็สู้ ” หรือ ” หนักเอาเบาสู้ ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงอดทน ขยันทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : มีน้ำอดน้ำทน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หญ้าปากคอก

 

สำนวนสุภาษิต ” หญ้าปากคอก ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงเรื่องง่ายๆที่คิดไม่ถึง , สิ่งของที่มีอยู่ดาษดื่นจนถูกมองข้ามไปไม่แยแสแลเหลียว สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : ใกล้เกลือกินด่าง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง

 

สำนวนสุภาษิต ” สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงสามีคือผู้นำครอบครัว ภรรยาคือผู้ตามที่ดี สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่คล้ายคลึงกัน : ผัวหาบ เมียคอน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 1 of 4  1  2  3  4 »
advertisement