ค้าค้นหา ‘อวดรู้’

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

 

สำนวนสุภาษิต “ เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน ” ,  ” มะพร้าวห้าวมาขายสวน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงอวดรู้หรือสั่งสอนผู้อื่นกับเรื่องที่เขารู้ดีอยู่แล้ว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : สอนจระเข้ว่ายน้ำ ,  สอนหนังสือสังฆราช

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สอนหนังสือสังฆราช

 

สำนวนสุภาษิต ” สอนหนังสือสังฆราช ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการไปสั่งสอนผู้ที่มีความชำนาญมากอยู่แล้ว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  สอนจระเข้ว่ายน้ำ แต่สำนวน “ สอนหนังสือสังฆราช ” จะสื่อถึงการสอนสิ่งที่ดีงาม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement