ค้าค้นหา ‘แก้ปัญหา’

เรียนผูกต้องเรียนแก้

 

สำนวนสุภาษิต “ เรียนผูกต้องเรียนแก้ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้ความหมายถึงรู้จักก่อให้เกิดหรือสร้างปัญหาขึ้นมา ก็ต้องรู้จักวิธีแก้ไข สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เส้นผมบังภูเขา

 

สำนวนสุภาษิต ” เส้นผมบังภูเขา ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการมองข้ามสิ่งที่ไม่น่าจะมองข้าม หรือเรื่องง่ายๆที่เรานึกไม่ถึง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หญ้าปากคอก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ผงเข้าตาตนเอง

 

สำนวน คำพังเพย : ” ผงเข้าตาตนเอง ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึงผู้ที่เก่งในการแก้ปัญหาให้คนอื่นๆ แต่เมื่อตนเองเกิดมีปัญหากลับแก้ปัญหาของตนไม่ได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement