อ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

1.  หนังสือสุภาษิตสำนวนและคำพังเพย : แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค. 2553. 192 หน้า.

2. วิดีโอจาก Youtube.com

3. ราชบัณฑิตยสถาน (Royal Institute of Thailand)

4. รวบรวมและเรียบเรียงโดย proverbthai.com

 

สุภาษิต

advertisement