สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘ขึ้นต้นด้วย ฝ พ ฟ ภ ม’

ไฟสุมขอน

 

สำนวนสุภาษิต ” ไฟสุมขอน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงความรู้สึกร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นในใจ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : อกไหม้ไส้ขม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

มักง่ายได้ยาก ลำบากได้ดี

 

สำนวนสุภาษิต ” มักง่ายได้ยาก ลำบากได้ดี ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงกระทำสิ่งที่ง่ายๆ ขาดความละเอียดสุขุมรอบคอบ ย่อมได้รับความยุ่งยากภายหลัง แต่ถ้าหากทำอะไรด้วยความยากลำบาก ทำด้วยความรอบคอบไม่ประมาท ก็จะได้ดีภายหลัง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทำการมักง่าย วุ่นวายภายหลัง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ม้าดีดกะโหลก

 

สำนวนสุภาษิต ” ม้าดีดกะโหลก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง กริยากระโดกกระเดกลุกลนไม่เรียบร้อย  สำนวนนี้มักใช้ตำหนิผู้หญิง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เสือทลายห้าง ช้างทลายโจร

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

มือใครยาว สาวได้สาวเอา

 

สำนวนสุภาษิต ” มือใครยาว สาวได้สาวเอา ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงต่างคนต่างฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว หรือพรรคพวกของตน โดยไม่คำนึงถึงคนอื่นๆ เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

มือถือสาก ปากถือศีล

 

สำนวนสุภาษิต ” มือถือสาก ปากถือศีล ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง แสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ตนเองกลับประพฤติชั่วเสียเอง  หรือ คนที่ภายนอกดูประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่การกระทำกลับตรงกันข้าม สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ชีปล่อยปลาแห้ง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

แม่สายบัวแต่งตัวค้าง(เก้อ)

 

สำนวนสุภาษิต ” แม่สายบัวแต่งตัวค้าง ” หรือ  ” แม่สายบัวแต่งตัวเก้อ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่แต่งตัวรอให้ผู้อื่นออกมารับออกนอกบ้าน หรือแต่งตัวรับแขกแล้วเขาไม่มาตามนัด สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : -

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

 

สำนวนสุภาษิต ” ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเรื่องที่เล่าๆกันอยู่ อาจจะมีข้อมูลเป็นจริงอยู่บ้าง เพราะไม่เช่นนั้นอยู่ดีๆ คงไม่มีคนพูดขึ้นมาลอยๆได้  สำนวนนี้มักมีคำต่อท้ายคือ “ ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไม่มีหนี้เขาก็ไม่ทวง ” สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : มีควันย่อมมีไฟ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ไม้ร่มนกจับ ไม้ล้มเงาหาย

 

สำนวนสุภาษิต ” ไม้ร่มนกจับ ไม้ล้มเงาหาย ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มีอำนาจบารมีก็มีผู้อยากพึ่งพาอาศัย ส่วนผู้ที่ไร้อำนาจบารมีแม้ผู้ที่เคยพึ่งพาอาศัยก็หนีหน้าหาย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

พุ่งหอกเข้ารก

 

สำนวนสุภาษิต ” พุ่งหอกเข้ารก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการกระทำสิ่งใดแบบลวกๆเพื่อให้เสร็จพ้นๆไป  โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : สุกเอาเผากิน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

พิมเสนแลกกับเกลือ

 

สำนวนสุภาษิต ” พิมเสนแลกกับเกลือ ” หรือ “ อย่าเอาพิมเสน ไปแลกกับเกลือ ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการลดตัวไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ต่ำกว่า หรือการโต้ตอบ ทะเลาะกับคนพาล หรือคนที่มีฐานะต่ำกว่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เอาเนื้อไปแลกกับหนัง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 2 of 4 « 1  2  3  4 »
advertisement