ค้าค้นหา ‘กลับใจ’

ต้นร้ายปลายดี

 

สำนวนสุภาษิต ” ต้นร้ายปลายดี ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง คนที่ประพฤติตัวไม่ดี แต่ในตอนหลังกลับตัวกลับใจมาประพฤติตัวเป็นคนดี สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ต้นคดปลายตรง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement