ค้าค้นหา ‘คำพูด’

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วพาตัวเสียหาย

 

สำนวนสุภาษิต ” พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วพาตัวเสียหาย ” , “ พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วพาตัวตกต่ำ ” , พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วพาตัวมัวหมอง ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง พูดจาไพเราะอ่อนหวานก็จะเป็นศิริมงคลกับตัวเอง  แต่ถ้าหากพูดจาไม่ดีก็จะได้รับอันตรายได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ปลาหมอตายเพราะปาก

 

สำนวนไทย : ” ปลาหมอตายเพราะปาก ” ความหมาย : สำนวนนี้หมายถึงคนที่ปากพล่อยชอบพูดจาไม่ดี จนตัวเองต้องได้รับผลผลกระทบจากคำพูดของตน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

 

สำนวนสุภาษิต ” พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงพูดไปไม่มีประโยชน์ อาจจะทำให้เกิดโทษได้ ดังนั้นนิ่งเสียดีกว่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ปลาหมอตายเพราะปาก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement