ค้าค้นหา ‘ตอแหล’

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

 

สำนวนสุภาษิต “ ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงพูดจากลับกลอก, ต่อหน้าพูดอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หน้าไว้หลังหลอก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement