ค้าค้นหา ‘ป้องกัน’

ตัดไฟแต่ต้นลม

 

สำนวนสุภาษิต   ” ตัดไฟแต่ต้นลม ” , ” ตัดไฟหัวลม ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงแก้ปัญหาที่สาเหตุเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องบานปลาย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กันไว้ดีกว่าแก้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวหายล้อมคอก

 

สำนวนสุภาษิต ” วัวหายล้อมคอก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อมีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายแล้ว จึงจะมาคิดหาวิธีแแก้ไขป้องกัน ซึ่งที่ถูกควรจะคิดหาทางป้องกันไว้ก่อนเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายจะเกิด สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กันไว้ดีกว่าแก้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement