ค้าค้นหา ‘พึ่งพาอาศัย’

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

 

สำนวนสุภาษิต ” น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการพึ่งพาอาศัยกัน  เอื้อประโยชน์แก่กัน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement