ค้าค้นหา ‘รู้ทัน’

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

 

สำนวนสุภาษิต ” พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง รู้เท่าทันกัน หรือรู้เท่าทันคำพูดที่พูดออกมา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เขียนเสือให้วัวกลัว

 

สำนวน ” เขียนเสือให้วัวกลัว ” ความหมาย สํานวนนี้หมายถึงการข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งให้กลัว แต่สิ่งที่ขู่นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ถูกขู่ไม่มีความกลัวสิ่งนั้นเลย เพราะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ที่ขู่อยู่แล้ว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement