ค้าค้นหา ‘สติ’

ฟังหูไว้หู

 

สำนวนสุภาษิต ” ฟังหูไว้หู ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงฟังหรือรู้เรื่องอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อ หรือคล้อยตามโดยทันที ต้องรู้จักพิจารณาไตร่ตรองก่อนเสมอ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement