ค้าค้นหา ‘หอย’

พูดเป็นต่อยหอย

 

สำนวนสุภาษิต ” พูดเป็นต่อยหอย ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง พูดไม่หยุดปาก สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : พูดจนลิงหลับ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement