ค้าค้นหา ‘เห็นแก่ตัว’

ตัดช่องน้อยแต่พอตัว

 

สำนวนสุภาษิต “ ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเห็นแก่ตัว เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตัวใครตัวมัน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

มือใครยาว สาวได้สาวเอา

 

สำนวนสุภาษิต ” มือใครยาว สาวได้สาวเอา ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงต่างคนต่างฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว หรือพรรคพวกของตน โดยไม่คำนึงถึงคนอื่นๆ เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน

 

สำนวนสุภาษิต ” วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว ทำอะไรเห็นแก่ได้ สำนวนนี้มักใช้กับลูกน้อง หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : มือใครยาว สาวได้สาวเอา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ย้อมแมวขาย

 

สำนวนสุภาษิต ” ย้อมแมวขาย ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงนำของที่มีค่าน้อยหรือมีตำหนิ แล้วตกแต่งปรับปรุงให้ดูดีขึ้น และนำไปหลอกลวงให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นของดีมีคุณค่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : นกต่อ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

บัวแล้งน้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” บัวแล้งน้ำ ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงคนที่ไม่น้ำใจ ไร้ซึ่งความเมตตากรุณา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ใจไม้ไส้ระกำ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ขว้างงูไม่พ้นคอ

 

สำนวนสุภาษิต ” ขว้างงูไม่พ้นคอ ” สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ผู้ที่มีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วพยายามจะปัดความรับผิดชอบ เพื่อที่จะให้ปัญหาให้พ้นจากตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้  ยังต้องได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นอยู่ดี สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : พุ่งหอกเข้ารก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานของส่วนรวม แล้วแถมยังทำตัวเกะกะทำให้การดำเนินงานของส่วนร่วมลำบากยิ่งขึ้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ที่มาของสํานวน : คำว่า “ ราน้ำ ” ( ดูความหมาย )  ในสำนวนนี้ แปลว่า ต้านน้ำ  ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้พายเรือลำบากต้องใช้แรงมากขึ้น ผู้ที่ลงเรือลำเดียวกับคนอื่น นอกจากจะไม่ช่วยพายเรือแล้ว ยังจะเอาเท้าราน้ำเล่น ทำให้คนอื่นพายเรือลำบากขึ้น จึงเกิดเป็นสำนวน “ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ” วิดีโอที่กี่ยวข้องกับสำนวน   ตัวอย่าง ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันทำรายงาน ในกลุ่มของสมศรีมีเพื่อนคนนึงไม่ยอมช่วยงานกลุ่มเลย แล้วยังมาชวนเพื่อนที่ทำงานอยู่นั้นพูดคุยอีก ทำให้งานเสร็จช้า ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ” มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ”

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทำนาบนหลังคน

 

สำนวน คำพังเพย : ” ทำนาบนหลังคน ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบแสวงหาหาผลประโยชน์จากผู้อื่น โดยใช้วิธีเบียดเบียนและขาดความมีมนุษยธรรม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement