ค้าค้นหา ‘เห็นแก่ได้’

ดีดลูกคิดรางแก้ว

 

สำนวนสุภาษิต ” ดีดลูกคิดรางแก้ว ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง คิดถึงแต่เรื่องเงินๆทองๆ ที่จะได้รับ โดยไม่ยอมเสียเปรียบใคร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หน้าเลือด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน

 

สำนวนสุภาษิต ” วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว ทำอะไรเห็นแก่ได้ สำนวนนี้มักใช้กับลูกน้อง หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : มือใครยาว สาวได้สาวเอา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หว่านพืชหวังผล

 

สำนวนสุภาษิต ” หว่านพืชหวังผล ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการทำอะไรที่ไม่ได้ทำให้เปล่าๆ  ลงทุนลงแรงลงไปก็เพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทำนาบนหลังคน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

อัฐยายซื้อขนมยาย

 

สำนวนสุภาษิต ” อัฐยายซื้อขนมยาย ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการได้รับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากผู้หนึ่งผู้ใด แล้วนำสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ได้มา มาใช้หาผลประโยชน์กับผู้นั้น โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนอะไร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทำนาบนหลังคน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หาเลือดกับปู

 

สำนวนสุภาษิต ” หาเลือดกับปู ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถจะให้สิ่งที่ต้องการได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หนวดเต่า เขากระต่าย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ย้อมแมวขาย

 

สำนวนสุภาษิต ” ย้อมแมวขาย ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงนำของที่มีค่าน้อยหรือมีตำหนิ แล้วตกแต่งปรับปรุงให้ดูดีขึ้น และนำไปหลอกลวงให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นของดีมีคุณค่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : นกต่อ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานของส่วนรวม แล้วแถมยังทำตัวเกะกะทำให้การดำเนินงานของส่วนร่วมลำบากยิ่งขึ้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ที่มาของสํานวน : คำว่า “ ราน้ำ ” ( ดูความหมาย )  ในสำนวนนี้ แปลว่า ต้านน้ำ  ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้พายเรือลำบากต้องใช้แรงมากขึ้น ผู้ที่ลงเรือลำเดียวกับคนอื่น นอกจากจะไม่ช่วยพายเรือแล้ว ยังจะเอาเท้าราน้ำเล่น ทำให้คนอื่นพายเรือลำบากขึ้น จึงเกิดเป็นสำนวน “ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ” วิดีโอที่กี่ยวข้องกับสำนวน   ตัวอย่าง ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันทำรายงาน ในกลุ่มของสมศรีมีเพื่อนคนนึงไม่ยอมช่วยงานกลุ่มเลย แล้วยังมาชวนเพื่อนที่ทำงานอยู่นั้นพูดคุยอีก ทำให้งานเสร็จช้า ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ” มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ”

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทำนาบนหลังคน

 

สำนวน คำพังเพย : ” ทำนาบนหลังคน ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบแสวงหาหาผลประโยชน์จากผู้อื่น โดยใช้วิธีเบียดเบียนและขาดความมีมนุษยธรรม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement