ค้าค้นหา ‘เอาตัวรอด’

ตัดช่องน้อยแต่พอตัว

 

สำนวนสุภาษิต “ ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเห็นแก่ตัว เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตัวใครตัวมัน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement