ค้าค้นหา ‘ไม่จริงใจ’

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

 

สำนวนสุภาษิต “ ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงพูดจากลับกลอก, ต่อหน้าพูดอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หน้าไว้หลังหลอก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ลิงหลอกเจ้า

 

สำนวนสุภาษิต ” ลิงหลอกเจ้า ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงกริยาหยอกล้อ ล้อเลียนผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าในเวลาที่เขาเผลอ หรือเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อย แต่เมื่อลับหลังจะแสดงอาการลิงโลด ล้อเลียน หรืออาการไม่สุภาพ สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : หน้าไหว้หลังหลอก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้

 

สำนวนสุภาษิต ” เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ “  หรือ  “ ลูกเสือลูกจระเข้เลี้ยงไม่เชื่อง ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงเป็นคำเปรียบคนที่เป็นลูกของคนเลวหรือลูกของศัตรูซึ่งมักจะไว้ใจไม่ได้   จะแว้งกลับมาทำร้ายเอาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง  หรือหมายถึงการรับลูกคนอื่นมาเลี้ยงอาจได้รับความเดือดร้อน สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เสือเฒ่าจำศีล

 

สำนวนสุภาษิต ” เสือเฒ่าจำศีล ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มีเล่ห์กลมารยา แต่ทำสำรวมสงบเสงี่ยมอย่างคนถือศีล สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : จำศีลเอาหน้า ภาวนาแต่ปาก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ใส่ตะกร้าล้างน้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” ใส่ตะกร้าล้างน้ำ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการปรับภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียให้ดูดี มักใช้ในกรณีที่พ่อแม่มีลูกสาวที่ผ่านการมีสามี หรือเสียชื่อจากการเสียความสาวไปแล้ว แต่มีการปรับภาพลักษณ์ให้ลูกสาวของตนดูดีเหมือนไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียมาก่อน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หน้าไหว้หลังหลอก

 

สำนวนสุภาษิต ” หน้าไหว้หลังหลอก ” ความหมาย สำนวนนี้หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกขณะอยู่ต่อหน้าจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง(ดี)แต่พอลับหลังไปแล้วจะแสดงอีกอย่างหนึ่ง(ไม่ดี)

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement