ค้าค้นหา ‘ไม่เชื่อฟัง’

ตักน้ำรดหัวตอ

 

สำนวนสุภาษิต ” ตักน้ำรดหัวตอ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง แนะนำสั่งสอนอย่างไรก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา หรือการที่เราจะตักเตือน หรือสั่งสอนใครสักคนหนึ่ง แต่คนนั้นไม่ยอมรับ หรือไม่เชื่อฟังคำเรา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทองไม่รู้ร้อน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หัวล้านนอกครู

 

สำนวนสุภาษิต ” หัวล้านนอกครู ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติผิดแผกไปจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือแบบแผนที่นิยมกันมา หรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของครูอาจารย์จนทำให้เกิดความเดือดร้อน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตักน้ำรดหัวตอ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement