ค้าค้นหา ‘ไม่เชื่อใจ’

กินน้ำเห็นปลิง

 

สำนวนสุภาษิต ” กินน้ำเห็นปลิง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ แต่เจออะไรบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจ จึงไม่ทำสิ่งนั้นๆ ต่อให้จบ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เข้าด้ายเข้าเข็ม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวเคยขา ม้าเคยขี่

 

สำนวน คำพังเพย : วัวเคยขา ม้าเคยขี่ ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึง คุ้นเคยกัน รู้ทีกัน เข้าใจท่วงทำนองของกันและกันเป็นอย่างดี สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่คล้ายคลึงกัน : ถ่านไฟเก่า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement