เต่าใหญ่ไข่กลบ

   

สำนวนสุภาษิต ” เต่าใหญ่ไข่กลบ ”

เต่าใหญ่ไข่กลบ

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการที่ทำอะไรลงไปแล้วพยายามจะกลบเกลื่อนปิดบังความผิดไม่ให้คนอื่นไดรับทราบ

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด

ที่มาของสํานวน :  เป็นการเปรียบเปรยถึงเต่าตนุ ซึ่งเวลามันวางไข่จะขึ้นมาบนหาดทราบแล้วคุ้ยพื้นทรายให้เป็นหลุมแล้ววางไข่ลงไป จากนั้นก็จะคุ้ยทรายกลบลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายพอเจอ คนจึงนำมาเปรียบกับผู้ทำความผิดแล้วแสดงอาการพิรุธ พูดกลบเกลื่อนเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้

ตัวอย่างการแต่งประโยค

เด็กคนนั้นทำความผิดแล้วพยายามทำตัวเป็นเต่าใหญ่ไข่กลบ กลบเกลื่อนร่องรอย

วิดีโดสำนวนเต่าใหญ่ไข่กลบ

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement