สำนวน สุภาษิต คำพังเผย ‘ขึ้นต้นด้วย ธ น บ ป ผ’

ไปตายเอาดาบหน้า

 

สำนวนสุภาษิต ” ไปตายเอาดาบหน้า ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ไปเผชิญหน้ากับความทุกข์และความลำบากข้างหน้า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : บุกป่าฝ่าดง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ผ่อนสั้นผ่อนยาว

 

สำนวนสุภาษิต ” ผ่อนสั้นผ่อนยาว ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ประนีประนอมกัน หรือเห็นอกเห็นใจกัน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ผ่อนหนักเป็นเบา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ผ่อนหนักเป็นเบา

 

สำนวนสุภาษิต ” ผ่อนหนักเป็นเบา ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ลดความรุนแรง ลดหย่อนลง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ผ่อนสั้นผ่อนยาว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ผีซ้ำด้ำพลอย

 

สำนวนสุภาษิต ” ผีซ้ำด้ำพลอย ” มักเขียนผิดเป็น “ ผีซ้ำด้ามพลอย ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ถูกซ้ำเดิมเมื่อถึงคราวเคราห์ร้ายหรือพลาดพลั้ง หรือเมื่อมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ก็มีเรื่องราวหรือปัญหาเข้ามาเพิ่มซ้ำเติมให้หนักกว่าเดิมอีก สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เคราห์ซ้ำกรรมซัด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

 

สำนวนสุภาษิต ” แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง แม้ว่าคราวนี้จะได้รับความผิดหวัง หรือได้กระทำบางสิ่งพลาดไป ก็ยังไม่สิ้นไร้หนทาง ยังมีหนทาง มีโอกาสอีกมากมายที่จะทำในเรื่องใหม่ๆ ทำในสิ่งใหม่ๆ จนประสบความสำเร็จ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็ยังอยู่ได้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เนื้อเข้าปากเสือ

 

สำนวนสุภาษิต  ” เนื้อเข้าปากเสือ ” ความหมาย :  สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อปล่อยให้ของไปตกอยู่ในมือของผู้อื่นที่อันตราย หรือคนที่ฉลาดแล้ว ก็ยากที่จะได้คืนกลับมา หรือรอดยาก สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : อ้อยเข้าปากช้าง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

บัวแล้งน้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” บัวแล้งน้ำ ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงคนที่ไม่น้ำใจ ไร้ซึ่งความเมตตากรุณา สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ใจไม้ไส้ระกำ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

 

สำนวนสุภาษิต ” ผ้าขี้ริ้วห่อทอง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงภายนอกอาจดูแย่ไร้ค่า แต่ภายในงดงามมีค่า เช่น ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยแต่ทำตัวสมถะใส่เสื้อผ้าเก่าๆ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เสือซ่อนเล็บ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

น้ำขึ้นให้รีบตัก

 

สำนวนสุภาษิต ” น้ำขึ้นให้รีบตัก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามา ให้รีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้เต็มที่ ก่อนที่ช่วงเวลาที่มีโอกาสดีๆจะผ่านไป สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม , สิบเบี้ยใกล้มือ ,  กว่าถั่วจะสุก  งาก็ไหม้ , รวบหัวรวบหาง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

 

สำนวนคำพังเพย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ความหมาย สํานวน คำพังเพยนี้หมายถึง พื้นที่นั้นๆมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ยากที่จะอดตาย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 3 of 5 « 1  2  3  4  5 »
advertisement