ค้าค้นหา ‘ซ้ำเติม’

ผีซ้ำด้ำพลอย

 

สำนวนสุภาษิต ” ผีซ้ำด้ำพลอย ” มักเขียนผิดเป็น “ ผีซ้ำด้ามพลอย ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ถูกซ้ำเดิมเมื่อถึงคราวเคราห์ร้ายหรือพลาดพลั้ง หรือเมื่อมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ก็มีเรื่องราวหรือปัญหาเข้ามาเพิ่มซ้ำเติมให้หนักกว่าเดิมอีก สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เคราห์ซ้ำกรรมซัด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement