ค้าค้นหา ‘ประชด’

รกคนดีกว่ารกหญ้า

 

สำนวนสุภาษิต ” รกคนดีกว่ารกหญ้า ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง หากมีคนอยู่จำนวนมากอาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง  ซึ่งดีกว่ามีหญ้า(วัชพืช)ขึ้นเต็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และยังกลายเป็นภาระอีกด้วย  มักจะมีสำนวนตรงกันข้ามว่า “ แต่รกคนบ้า  รกหญ้าดีกว่ารกคน ” ซึ่งคนบ้าในสำนวนนี้หมายถึงคนพาล คนไม่ดี สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กำขี้ดีกว่ากำตด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

 

คำพังเพย : ” หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว” ความหมาย : คำพังเพยนี้หมายถึงการประชดประชันคนอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ประชดต้องการทำให้รู้สำนึก แต่ผู้ถูกประชดไม่ได้รู้สึกสำนึกแต่อย่างใด กลับเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประชดนั้น

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement