หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

   

คำพังเพย : ” หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว”
หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว
ความหมาย : คำพังเพยนี้หมายถึงการประชดประชันคนอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ประชดต้องการทำให้รู้สำนึก แต่ผู้ถูกประชดไม่ได้รู้สึกสำนึกแต่อย่างใด กลับเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประชดนั้น

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

ที่มาของคำพังเพย : มาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ในสมัยก่อนโดยปกติคนที่เลี้ยงแมวจะให้แมวกินก้างปลาและเศษปลาที่ติดอยู่กับก้างปลา แต่เมื่อคนอยากจะประชดให้แมวได้รู้สำนึกบางอย่าง กลับทำการปิ้งปลาให้แมวกิน แต่แมวนั้นกลับได้ประโยชน์ ได้กินปลา(แทนที่จะเป็นก้างปลา)โดยไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยอะไร

ตัวอย่างประโยคและการนำไปใช้งาน
การจะประชดเพื่อให้ผู้อื่นรู้สำนึกนั้น ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่จะทำไปนั้น ผู้ถูกประชดนั้นจะรู้สึกสำนึกหรือไม่ ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนกับคำพังเพยที่ว่า ” หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว “

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement