ค้าค้นหา ‘วัว’

วัวไม่กินหญ้าอย่าขมเขา

 

สำนวนสุภาษิต ” วัวไม่กินหญ้าอย่าขมเขา ” หรือ ” อย่าข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงอย่าบังคับใครให้ทำอะไรที่เขาไม่ชอบใจ หรือไม่เต็มใจที่จะทำ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : รีดเลือดจากปู

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เขียนเสือให้วัวกลัว

 

สำนวน ” เขียนเสือให้วัวกลัว ” ความหมาย สํานวนนี้หมายถึงการข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งให้กลัว แต่สิ่งที่ขู่นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ถูกขู่ไม่มีความกลัวสิ่งนั้นเลย เพราะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ที่ขู่อยู่แล้ว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

 

สำนวนไทย ” ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า ” ความหมาย : สำนวนนี้หมายถึงการบังคับให้บุคคลอื่นให้กระทำตามในสิ่งที่ตนต้องการ โดยผู้ถูกบังคับนั้นไม่เต็มใจ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวสันหลังขาด

 

สำนวน คำพังเพย : “วัวสันหลังขาด” หรือบางทีเรียกกันว่า “วัวสันหลังหวะ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้หมายถึงผู้ที่ทำอะไรผิดไปแล้วมีอาการส่อพิรุธให้เห็น กลัวว่าจะมีคนที่รู้เรื่องมาพูดให้คนอื่นๆรู้เรื่องนี้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวลืมตีน

 

สำนวนไทย ” วัวลืมตีน ” ความหมาย : สำนวนนี้หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ได้หน้าอย่าลืมหลัง , ยกตนข่มท่าน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวเคยขา ม้าเคยขี่

 

สำนวน คำพังเพย : วัวเคยขา ม้าเคยขี่ ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึง คุ้นเคยกัน รู้ทีกัน เข้าใจท่วงทำนองของกันและกันเป็นอย่างดี สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่คล้ายคลึงกัน : ถ่านไฟเก่า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement