ค้าค้นหา ‘อย่าไว้ใจ’

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

 

สำนวนสุภาษิต ” น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงรู้หน้าตาแต่ไม่รู้ข้างในจิตใจว่าคิดดีหรือคิดร้ายอย่างไร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ปากปราศรัยใจเชือดคอ

 

สำนวนสุภาษิต “ ปากปราศรัยใจเชือดคอ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ปากพูดดีแต่ใจคิดร้าย หรือการทำในสิ่งที่เลวร้าย  ซึ่งตรงข้ามกับคำที่ได้พูดไว้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ปากหวานก้นเปรี้ยว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้

 

สำนวนสุภาษิต ” เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ “  หรือ  “ ลูกเสือลูกจระเข้เลี้ยงไม่เชื่อง ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงเป็นคำเปรียบคนที่เป็นลูกของคนเลวหรือลูกของศัตรูซึ่งมักจะไว้ใจไม่ได้   จะแว้งกลับมาทำร้ายเอาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง  หรือหมายถึงการรับลูกคนอื่นมาเลี้ยงอาจได้รับความเดือดร้อน สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ไว้ใจทาง วางใจคน จนใจเอง

 

สำนวนสุภาษิต ” ไว้ใจทาง วางใจคน จนใจเอง ” หรือ ” อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอาจจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนได้ หรือไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เสือเฒ่าจำศีล

 

สำนวนสุภาษิต ” เสือเฒ่าจำศีล ” ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มีเล่ห์กลมารยา แต่ทำสำรวมสงบเสงี่ยมอย่างคนถือศีล สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : จำศีลเอาหน้า ภาวนาแต่ปาก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เลือดข้นกว่าน้ำ

 

สำนวนสุภาษิต ” เลือดข้นกว่าน้ำ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงญาติพี่น้องของตนย่อมดีกว่าคนนอก สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายาย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เหยียบเต่าเต็มตีน

 

สำนวนสุภาษิต “  เหยียบเต่าเต็มตีน ” หรือ “ เหยียบเต่าสองตีน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงจะทำอะไรก็ต้องมีความรอบคอบ มั่นคงหนักแน่น เพื่อไม่ให้งานที่ทำมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน :  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวหายล้อมคอก

 

สำนวนสุภาษิต ” วัวหายล้อมคอก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อมีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายแล้ว จึงจะมาคิดหาวิธีแแก้ไขป้องกัน ซึ่งที่ถูกควรจะคิดหาทางป้องกันไว้ก่อนเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายจะเกิด สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : กันไว้ดีกว่าแก้

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เนื้อเข้าปากเสือ

 

สำนวนสุภาษิต  ” เนื้อเข้าปากเสือ ” ความหมาย :  สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงเมื่อปล่อยให้ของไปตกอยู่ในมือของผู้อื่นที่อันตราย หรือคนที่ฉลาดแล้ว ก็ยากที่จะได้คืนกลับมา หรือรอดยาก สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : อ้อยเข้าปากช้าง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว

 

สำนวนสุภาษิต ” ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงคนที่ไม่ควรไปรัก หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวด้วย เนื่องจากเป็นคนใจโลเล มีจิตใจไม่มั่นคง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : วันทองสองใจ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
 Page 1 of 2  1  2 »
advertisement