ค้าค้นหา ‘โชคดี’

พระมาลัยมาโปรด

 

สำนวนสุภาษิต ” พระมาลัยมาโปรด ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อนอย่างทันท่วงที สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ร่มโพธิ์ ร่มไทร

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement